Remont sterowania komór stabilizacji tlenowej osadu na oczyszczalni ścieków w Sierakowicach.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Remontu sterowania dwóch komór stabilizacji tlenowej osadu (KST) na oczyszczalni ścieków w Sierakowicach w następującym zakresie:
• remont istniejącego układu odprowadzenia wód nadosadowych poprzez demontaż istniejącego układu oraz dostawę i montaż dekantera podwieszanego ze stali nierdzewnej w każdej z dwóch KST,
• dostawa i wymiana membran dyfuzorów systemu napowietrzania drobnopęcherzykowego. Wymiany będą dotyczyć kompletu membran w poszczególnych komorach ponownie na membrany EPDM wraz z utylizacją starych membran,
• Remont systemu automatyki i sterowania obu KST wraz z jego powiązaniem z istniejącym na oczyszczalni systemem AKPiA.
2. Przedmiot zamówienia Wykonawca wykona wg dokumentacji pn. “Remont sterowania komór stabilizacji tlenowej osadu na oczyszczalni ścieków w Sierakowicach”, która stanowi załącznik nr 11 do SIWZ.
Dostawa i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej o wymiarach 80/120cm, zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik nr 8 i 9 do SIWZ. Dostawa i montaż obejmuje jedną tablicę informacyjno-pamiątkową. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wytycznych zawartych w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” podczas wykonywania kontraktu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2018 | 12:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych
  • Woda i ścieki

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się