Dostawa kos spalinowych i pił spalinowych dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kos spalinowych i pił spalinowych dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podaniem asortymentu, ilości oraz wymagań technicznych przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ - „Zakres rzeczowy oraz wymagania techniczne”. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego https://wodypolskie.bip.gov.pl/zamowieniapubliczne/.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się