Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych i sygnalizacji ostrzegawczych ze znakiem D-6 na terenie miasta Kielce w latach 2019 – 2020.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych i sygnalizacji ostrzegawczych ze znakiem D-6 na terenie miasta Kielce w latach 2019 – 2020. 2. Zakres przedmiotu zamówienia:
- bieżące utrzymanie, wykonywanie prac konserwacyjnych i eksploatacyjnych na sygnalizacjach świetlnych,
- wprowadzanie zmian w infrastrukturze oraz oprogramowaniu sygnalizacji świetlnych zgodnie z przekazaną w formie zlecenia dokumentacją lub zmianami zaakceptowanymi na piśmie przez Zamawiającego,
- pełnienie całodobowych dyżurów w celu odbierania zgłoszeń i usuwania awarii sygnalizacji świetlnych.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Automatyka i urządzenia sterujące
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się