DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów do siedziby Zamawiającego (Kraków, os. Złotej Jesieni 1), zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do nin. specyfikacji.
2. Okres gwarancji przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania materiałów nowych i nieregenerowanych, wykonanych z części, które nie były nigdy wcześniej używane o parametrach technicznych nie gorszych
niż zalecane przez producenta urządzenia.
4. Wykonawca zapewnia niezawodną pracę przedmiotu zamówienia przez cały okres eksploatacji.
W przypadku wystąpienia nieprawidłowości podczas użytkowania przedmiotu zamówienia (które nie wynikają z błędnej eksploatacji), Wykonawca, w ramach gwarancji, zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia – do wymiany danego asortymentu na nowy.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania i utylizacji zużytych pojemników na własny koszt. Odbiór zużytych pojemników odbywać się będzie raz w miesiącu (w terminie obustronnie uzgodnionym)
lub w momencie sukcesywnego dostarczania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły, sprzęt i usługi biurowe
  • Artykuły piśmiennicze
  • Akcesoria biurowe
  • Artykuły papiernicze
  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych
  • Nośniki danych
  • Przybory kreślarskie i plastyczne
  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się