Dostawa nawozów: polifoski N:P:K 6:12:34, mocznika nawozowego 46 %, polidapu, polifoski 21 i saletry amonowej 32 % N dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup nawozów polifoski N:P:K 6:12:34, mocznika nawozowego 46 %, polidapu, polifoski 21 i saletry amonowej 32 % N dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim –Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ – Formularz cenowy + opis przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zamówienia własnym transportem i na własny koszt z załadunkiem i rozładunkiem zobowiązany jest dostarczyć nawozy tj.

a) Nawóz polifoskę N:P:K min. 6 % azotu, 12 % fosforu i 34 % potasu w ilości 96 ton do:
-48 ton – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – RGD Swadzim, gosp. Swadzim, ul. Parkowa 4, Swadzim,
-48 ton – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – RGD Swadzim, gosp. Złotniki, ul. Słoneczna 1, 62-002 Złotniki.

b) Nawóz mocznik nawozowy min. 46 % azotu w ilości 83 tony do:
-35 ton – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – RGD Swadzim, gosp. Swadzim, ul. Parkowa 4, Swadzim,
-48 ton – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – RGD Swadzim, gosp. Złotniki, ul. Słoneczna 1, Złotniki.

c) Nawóz polidap min. 18 % azotu i 46 % fosforu w ilości 20 ton do:
-20 ton – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – RGD Swadzim, gosp. Swadzim, ul. Parkowa 4, Swadzim.

d) Nawóz polifoskę 21 min. 21 % azotu w ilości 74 tony do:
-26 ton – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – RGD Swadzim, gosp. Swadzim, ul. Parkowa 4, Swadzim,
-48 ton- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – RGD Swadzim, gosp. Złotniki, ul. Słoneczna 1, Złotniki.

e) Nawóz saletrę amonową min. 32 % azotu w ilości 120 ton do:
-48 ton – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – RGD Swadzim, gosp. Swadzim, ul. Parkowa 4, Swadzim,
-72 tony – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – RGD Swadzim, gosp. Złotniki, ul. Słoneczna 1, Złotniki.

Wykonawca zamówienia zobowiązuje się odebrać opakowania po zużytym nawozie w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji od nabywcy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się