Zakup i dostawa emulsji Ecocool 68 CF 3

» Opis zapytania

Zakup i dostawa emulsji Ecoccol 68 CF3 /środek chłodząco- smarujący/
w ilości 120 litrów

zgodnie z załączoną charakterystyką jakościową Nr 1/RZS-Z

Zastosowanie: do produkcji łusek i tulejek.

Termin dostawy ; 49 tydzień 2018 roku

Sposób pakowania : pojemniki po 20 litrów

Termin płatności: przelew 60 dni

Dostawa z atestem.

W przypadku nowego dostawcy konieczność dostarczenia bezpłatnej 5 litrowej próbki celem przeprowadzenia badań i testów oraz ich pozytywny wynik

Baza dostawy: CIP Bieruń zgodnie z Incoterms 2010

Adres dostawy:
NITROERG S.A.
Plac Alfreda Nobla 1
43-150 Bieruń.

Do oferty należy dołączyć:
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego (w formie skanu załączonego do postępowania).

Dostawca zobowiązany jest do poinformowania o posiadanych systemach zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do maszyn, urządzeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się