PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ CHROMATOGRAFU CIECZOWEGO WRAZ Z AKCESORIAMI, OPROGRAMOWANIEM, INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I PRZESZKOLENIEM PERSONELU DLA KWP W GDAŃSKU

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografu cieczowego wraz z akcesoriami, oprogramowaniem, instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu dla KWP w Gdańsku zgodnie z zał. nr 1 i 4 do SIWZ.


Szczegółowy opis znajduje się w SIWZ.

Wymagany termin realizacji zamówienia– 15-03-2019 r.- ostateczny, bez możliwości przesunięcia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2018 | 09:50


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się