Wykonanie projektu technicznego rozbudowy infrastruktury układu technologicznego oczyszczalni ścieków w części B – zbiornik retencyjny na wydziale W4 wraz z uzyskaniem decyzji- pozwolenie na budowę.

» Opis zapytania

1. ZAMAWIAJĄCY:
Energetyka sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 58, 59-301 Lubin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000012900, REGON 390390792, NIP 692-10-10-700, Kapitał zakładowy: 469.907.900,00 zł.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonanie projektu technicznego rozbudowy infrastruktury układu technologicznego oczyszczalni ścieków w części B – zbiornik retencyjny na wydziale W4 wraz z uzyskaniem decyzji- pozwolenie na budowę.

3. INNE:

Informacje dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonym SIWZ oraz projekcie umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się