Dostawa sprzętu gastronomicznego, porcelany i akcesoria kuchennych.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w punktach żywienia w obiektach „Uzdrowisko Kołobrzeg” S.A. sprzętu gastronomicznego, porcelany i akcesoria kuchennych, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Szczegółowy opis i warunki dostawy wyszczególniono w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.
2. Dostarczany sprzęt powinien być fabrycznie nowy oraz zaopatrzony w odpowiednie atesty i certyfikaty oraz powinien odpowiadać parametrom technicznym i użytkowym opisanym w specyfikacjach asortymentowych zamieszczonych w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Do każdego urządzenia powinna być dołączona instrukcja obsługi sporządzona w języku polskim oraz karta gwarancyjna.
3. Z dostawą łączy się usługa polegająca na dostarczeniu zamawianego sprzętu transportem wykonawcy do miejsca przeznaczenia, zainstalowania urządzeń w miejscu pracy, podłączenie urządzeń do odpowiednich sieci i ich uruchomienie, a także przeprowadzenie szkolenia personelu obsługującego urządzenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Akcesoria kuchenne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się