Dostawa wody amoniakalnej na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie w 2019 roku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Sukcesywna dostawa autocysterną oraz rozładunek wody amoniakalnej do zbiornika V= 40 m3 w ilości około 450 Mg rocznie. Zbiornik wyposażony jest w przyłącza: faza produktowa DN 80, faza gazowa DN 50. Jednorazowa wielkość dostawy około 25 Mg.
2. Sukcesywna dostawa wody amoniakalnej w 8 kanistrach o wadze 25 kg każdy (kanister z materiału umożliwiającego wzrokową kontrolę poziomu cieczy) – łączna masa 200 kg. Jednorazowa wielkość dostawy – 4 szt. (łączna masa 100 kg).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się