MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE CHEŁMŻA

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sześciu oddziałów przedszkolnych, zlokalizowanych:

1) przy Szkole Podstawowej w Zelgnie - 2 oddziały przedszkolne;

2) przy Szkole Podstawowej w Sławkowie - 1 oddział przedszkolny;

3) przy Szkole Podstawowej w Kończewicach - 2 oddziały przedszkolne - 1 oddział przedszkolny w Kończewicach i 1 oddział przedszkolny w Głuchowie ;

4) przy Szkole Podstawowej w Grzywnie - 1 oddział przedszkolny;

poprzez dostosowanie pomieszczeń i ich wyposażenie.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części tj.

Zadanie 1 - Część 1 Dostosowanie pomieszczeń w 5 oddziałach przedszkolnych - bez oddziału przedszkolnego w Sławkowie

Dostosowanie pomieszczeń w oddziałach przedszkolnych polega na dostawie między innymi: umywalek, misek ustępowych, nakładek zmniejszających obwód sedesu, podestów do toalet i umywalek, luster, podajników do mydła, podajników na ręczniki papierowe, mieszaczy wody, płytek ceramicznych.

Montaż w/w elementów dokonany zostanie przez Zamawiającego.

Szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia (opis) dla Zadania 1 - Część 1 w podziale na poszczególne oddziały przedszkolne zawiera załącznik nr III.1. do niniejszej SIWZ

Zadanie 2 - Część 2 Wyposażenie 6 oddziałów przedszkolnych w asortyment do utrzymania czystości , doposażenie kuchni, sprzęt ICT i multimedialny

Wyposażenie oddziałów przedszkolnych polega na dostawie, montażu oraz instalacji między innymi: odkurzaczy, pralek, froterek, mopów, zestawów do sprzątania, zmywarek, kuchenek, szafek, stołów, zlewów, baterii do zlewu, kubków, termosów, sprzętu komputerowego, projektorów, telewizorów, odtwarzaczy DVD, radioodtwarzaczy, urządzeń wielofunkcyjnych, tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem.

Szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia (opis) dla Zadania 2 - Część 2 w podziale na poszczególne oddziały przedszkolne zawiera załącznik nr III.2. do niniejszej SIWZ

Zadanie 3 - Część 3 Wyposażenie 6 oddziałów przedszkolnych w pozostały asortyment

Wyposażenie oddziałów przedszkolnych polega na dostawie i montażu mebli i wyposażenia, rolet okiennych, wyposażenia wypoczynkowego, mebli do szatni i innych pomieszczeń gospodarczych, zabawek i pomocy dydaktycznych, pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji zajęć, artykułów plastycznych potrzebnych do realizacji zajęć, kompletu wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi.

Szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia (opis) dla Zadania 3 - Część 3 w podziale na poszczególne oddziały przedszkolne zawiera załącznik nr III.3. do niniejszej SIWZ

3. Wykonawca dostarczy wszystkie fabrycznie nowe i nieużywane zamawiane artykuły do poszczególnych oddziałów przedszkolnych własnym transportem oraz dokona ich rozładunku, montażu ( z wyłączeniem asortymentu wyszczególnionego w zadaniu 1 - część 1) i instalacji w miejscu wskazanym przez przedstawiciela zamawiającego w zestawach ilościowo-rodzajowych z przeznaczeniem dla poszczególnego oddziału przedszkolnego zgodnie z zapisami Szczegółowej specyfikacji przedmiotu zamówienia.

4. Określone w Części III SIWZ - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia (opis) parametry techniczne sprzętu lub innego asortymentu są minimalne - dopuszcza się zaoferowanie sprzętu lub innego asortymentu o wyższych parametrach.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.03.2015 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Firany, zasłony, rolety i akcesoria
  • Wyroby sanitarne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się