Zakup i dostawa oprogramowania Adobe Acrobat DC Pro

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa oprogramowania Adobe

Szczegóły:

1) Adobe Acrobat DC Pro PL

licencja wieczysta

Ilość 6 szt.

Ocenie podlega wartość całościowa oferty.

Prosimy o podanie cen jednostkowych netto

Termin realizacji 7 dni od daty zamówienia, płatność 60 dni od daty otrzymania FV

Miejsce dostawy:
Jeśli dostawa nośnika oprogramowania- na koszt dostawcy. Miejsce dostawy- O/COPI (budynek Dialogu).
W przypadku pobierania wersji instalacyjnej/aktualizacji ze wskazanej strony internetowej dostarczenie informacji na adres e-mail osoby wskazanej do kontaktów po stronie o/COPI


WAŻNE, Oferent przy składaniu oferty jest zobligowany do uzupełnienia kryteriów ogólnych postępowania tzn zgody na:

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty.

Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia

Brak zgody na powyższe wiąże się z dyskwalifikacją oferty z dalszego toku postępowania przetargowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się