Zakup z transportem soli dla Wydziałów produkcyjnych "Energetyka" sp. z o.o.

» Opis zapytania

ZAMAWIAJĄCY
"Energetyka" Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 58, 59-301 Lubin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 12900, REGON 390390792, NIP 692-10-10-700, Kapitał zakładowy: 469.907.900,00 zł.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Zakres rzeczowy wykonania przedmiotu umowy obejmuje sprzedaż wraz z dostawą:
a) sól warzona spożywcza w workach z folii PE o wadze 25 kg – ZEC:
- Elektrociepłownia Lubin - 100 [Mg],
- Elektrociepłownia Polkowice – 192 [Mg],
b) sól warzona w tabletkach w workach z folii PE o wadze 25 kg - ZEC- Elektrociepłownia Polkowice - 3 [Mg],
c) sól warzona spożywcza w opakowaniach typu „big-bag” o wadze 1000 kg – Wydział EC-3 Głogów – 48 [Mg].

INNE:
Warunki oraz informacje dotyczące sposobu realizacji przedmiotu Zamówienia znajdują się w załączonych:
- SIWZ,
- OWZ,
- projekcie umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się