Dostawa, instalacja i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia pracowni mechanicznej 2

» Opis zapytania

Przedmiotem
zamówienia jest dostawa na adres Zamawiającego, instalacja i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia
pracowni mechanicznej na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie w związku z realizowanym
projektem „Szkoła nowych możliwości” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie
12.4 Kształcenie zawodowe. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z „Opisem przedmiotu zamówienia” zawartym w Załączniku nr 1 do SIWZ. Przedmiot
zamówienia obejmuje:1. Podnośnik kanałowy – 1 sztuka
2. Prostownik z funkcją rozruchu – 1 sztuka
3. Spotter – 1 sztuka
4. Zestaw narzędzi lakierniczych – 1 sztuka
5. Wysysarko-zlewarka do oleju – 1 sztuka
6. Próbnik szczelności cylindrów – 1 sztuka
7. Urządzenie do programowania zaworków kół – 1 sztuka
8. Zestaw do naprawy szyb samochodowych – 1 sztuka
9. Zestaw do naprawy wgnieceń – 1 sztuka
10. Podnośnik jednokolumnowy mobilny – 1 sztuka

Każdy oferowany element wyposażenia musi posiadać Certyfikat Zgodności lub dokument równoważny. Zamawiający wymaga dostarczenia ww. dokumentów przy dostawie elementów wyposażenia przez Wykonawcę

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się