Dostawa wyposażenia działu gastronomicznego Zakładu Aktywności Zawodowej w Powiecie Wałeckim

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia działu gastronomicznego Zakładu Aktywności Zawodowej w ramach projektu pn.: „NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU – aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej”, a także w ramach dofinansowania kosztów utworzenia i działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu ze środków Województwa Zachodniopomorskiego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ (formularz kalkulacyjny). Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ (wzór umowy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2018 | 11:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się