Dostawa wodomierzy wraz z akcesoriami

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa dostawa wodomierzy wraz z akcesoriami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone są na załączniku nr 6 do SIWZ oraz we Wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.11.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się