Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko - ładowarki z opcją wykupu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej koparko - ładowarki (rok produkcji 2018).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - tzn. minimalne wymagania techniczne ładowarko-koparki zostały opisane w załączniku nr 1do SIWZ.
3. Informacje dotyczące leasingu operacyjnego:
1) wartość netto przedmiotu leasingu do 320.000,00 zł,
2) okres leasingu: 36 miesięcy,
3) opłata wstępna wynosić będzie 25 % wartości przedmiotu zamówienia, płatna będzie do 14 dni od daty podpisania umowy leasingowej,
4) spłata 36 rat leasingowych odbywać się będzie w miesięcznych równych ratach zgodnie z harmonogramem spłat, który będzie dołączony w umowy leasingu, pierwsza rat płatna w następnym miesiącu po dacie odbioru zamówienia,
5) waluta leasingu - polski złoty, raty leasingowe oraz inne wartości są stałe w okresie leasingowania WIBOR - 3M,
6) opłata końcowa (wykup) związany z zakupem przedmiotu leasingu wynosić będzie 1% wartości przedmiotu zamówienia,
7) pozostałe warunki leasingu regulowane są przez postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 poz. 459 ze zm.).
4. Jeżeli w opisach występują: normy europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym.
5. Jeżeli w opisach występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, parametrów, przeznaczenia jak w załączniku nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się