Zakup i dostawa alkoholu etylowego skażonego

» Opis zapytania

Zakup i dostawa alkoholu etylowego skażonego całkowicie (metodą wspólnotową)
Ilość 3060 l
Ilość podzielona systematycznie w okresie 26.11.2018 do 31.12.2019 na każde osobne wywołanie po min ok 360 litrów jednorazowo.
Baza dostawy DAP Krupski Młyn lub DAP Bieruń

Opakowanie: beczki własne Nitroerg każda po ok 180 litrów na palecie. Odbiór pustych beczek pod nalew na koszt sprzedającego.
Parametry jakościowe zgodne z załączoną specyfikacją.

Nieudzielenie przez Kupującego zamówień lub też w przypadku gdy ilość złożonych zamówień nie osiągnie wielkości 3 060 l., nie stanowi dla Sprzedającego podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Kupującego, w szczególności roszczeń odszkodowawczych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.11.2018 | 10:01


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się