Zakup sondy pomiaru pH METTLER_TOLEDO InPro 4260i/SG/225

» Opis zapytania

Zakup sondy InPro4260i/SG/225 do pomiaru pHPROSZĘ NIE OFEROWAĆ ZAMIENNIKÓW

Proszę dołączyć ofertę, termin dostawy i warunki płatności w pliku PDF

-WARUNKI:
-Dostawa- na koszt dostawcy ,
DAP do lokalizacji BIERUŃ Plac Alfreda Nobla 1,

-Płatność - przelew ( minimum 60 dni)
-Termin realizacji - do 14 dni od otrzymania zamówienia

Do oferty należy dołączyć:

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ (w formie skanu załączonego do SWZ) – plik z formularzem w załączniku do postepowania

W ofercie proszę podać cenę jednostkową netto

-Kontakt w sprawie szczegółów przedmiotu zamówienia - Krystian Rudol, tel. 887874970, e-mail- k.rudol@nitroerg.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.11.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się