Wykonanie termoizolacji na sieci CO na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Bieruń.

» Opis zapytania

Etap 1.
Przedmiotem postępowania jest wykonanie termoizolacji kompensatorów i zasuw.

Ofertę należy przygotować w oparciu o „Załącznik – Zakres prac termoizolacyjnych”, który został załączony do niniejszego postępowania.

Załącznik w formie PDF jest załączony w „Załączniki dla Oferentów”

Ofertę należy załączyć do oferty (skan dokumentu w formacie PDF).

Zamawiający przed złożeniem oferty wymaga dokonania wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobami wymienionymi poniżej.

Termin wykonania do 28.12.2018 (protokół odbioru)

/ W przypadku opóźnienia wykonania ww. robót Wykonawca zapłaci NITROERG S.A. karę umowną wysokości 1% wartości ustalonego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
/ Zlecającemu NITROERG S.A. przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kary umownej.

Do oferty należy dołączyć również:
Oświadczenie Wykonawcy RODO dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ (skan dokumentu w formacie PDF załączony do SWZ).

Oświadczenie Wykonawcy RODO jest załączone w „Załączniki dla Oferentów”

Osoby do kontaktu: (godz. 8.00 – 13.00)
Sosabowski Adam Kom. 605-904-761

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się