Dostawa wyposażenia warsztatowego, osprzętu silników lotniczych oraz części współpracujących statków powietrznych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia warsztatowego do zabezpieczenia wykonywania napraw i obsług silników lotniczych, osprzętu silników lotniczych oraz części współpracujących statków powietrznych Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego LAW w Dęblinie, z podziałem na zadania:
1.1 Zadanie nr 1 – Regał oraz przegrody do pojemników;
1.2 Zadanie nr 2 – Sprężarka tłokowa;
1.3 Zadanie nr 3 – Lampa LED i przedłużacze;
1.4 Zadanie nr 4 – Multiszlifierka;
1.5 Zadanie nr 5 – Podesty montażowe;
1.6 Zadanie nr 6 – Polerka rotacyjna;
1.7 Zadanie nr 7 – Imadło i nakładki.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. nr 1 do SIWZ (Formularzu ofertowym).
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
5. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się