Dostawa 10 zestawów przemienników retransmisyjnych z osprzętem na potrzeby sieci łączności radiowej zarządzania i kierowania Wojewody na terenie województwa wielkopolskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 zestawów przemienników retransmisyjnych z osprzętem na potrzeby sieci łączności radiowej zarządzania i kierowania Wojewody na terenie województwa wielkopolskiego, opartego na przemiennikach MOTOTRBO DR-3000 i SLR-5500.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SIWZ.
3. Zaoferowany sprzęt musi spełniać wymagania dyrektywy CE oraz posiadać naniesione oznaczenie CE.
4. Zamawiający wymaga zaoferowania gwarancji na urządzenia na okres minimum 36 miesięcy.
5. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że Wykonawca zapewni (zrealizuje), bez dodatkowych kosztów pełną funkcjonalność dostarczonego sprzętu, ze sprzętem i oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Automatyka i urządzenia sterujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się