„Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych na rok 2019 oraz zabezpieczenie awaryjne dla silników i silników maszyn wyciągowych na rok 2019”.

» Opis zapytania

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

Wykonanie napraw i remontów silników oraz pozostałych maszyn elektrycznych zainstalowanych w maszynach wyciągowych, a także zabezpieczenia awaryjnego dla tych silników obejmuje naprawy w trybie awaryjnym silników napędowych maszyn wyciągowych, przetwornic w układach Leonarda (silnik napędowy + prądnica), wzbudnic, maszyn elektrycznych niezbędnych do pracy maszyn wyciągowych oraz silników wentylatorów głównego przewietrzania na poszczególnych pompowniach Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych
  • Usługi utrzymania i serwis pojazdów, łodzi i samolotów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się