Sygnalizator drogowy EHZ-7510110

» Opis zapytania

Sygnalizator drogowy EHZ-7510110 - 1 szt.

Dostawa na koszt Wykonawcy do magazynu w Kluczborku na podstawie zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 1.

Odbiór nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (zał. nr 2)

Dostarczone materiały muszą być nowe czyli wykonane z nowych elementów wcześniej nie używanych, nie regenerowanych a ich elementy składowe nigdy wcześniej nie były używane i nie wchodziły wcześniej w całości lub części w skład innych materiałów.

Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 12 m-cy od daty dostawy.

Wykonawcy mają obowiązek dołączyć do oferty n/w dokumenty:
1. "Dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A."
2. Oświadczenie o akceptacji zapisów postępowania zakupowego;
3. Pełnomocnictwo do złożenia oferty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się