Czujniki CTI, liczniki osi - Magistrala ABP do liczników osi

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa magistrala ABP do liczników osi dla Sekcji Eksploatacji w Zagórzu podległej do Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej.

Dostawa będzie realizowana na podstawie przesłanego na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail Zamówienia zgodnie z Ogólnymi Warunkami Udzielania Zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dostawy będą realizowane na koszt Wykonawcy.

Miejsce dostawy; Magazyn Sekcji Eksploatacji Zagórz w Jaśle ul. Kolejowa 6A,38-200 Jasło

Wraz z ofertą proszę złożyć skany następujących dokumentów:
1. KRS lub CEIDG
2. Pełnomocnictwo do złożenia oferty elektronicznej dla osób składających w imieniu Wykonawcy ofertę za pomocą Platformy Zakupowej
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym i braku podstaw do odrzucenia oferty
4. podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji Oświadczenia Wykonawcy o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną RODO

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.11.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się