Dostawa kompletnego zestawu 6 szt. pipet elektronicznych, jednokanałowych ze statywem ładującym do Zakładu Hydrometalurgii KGHM Metraco S.A.

» Opis zapytania

Dostawa kompletnego zestawu 6 szt. pipet elektronicznych, jednokanałowych ze statywem ładującym do Zakładu Hydrometalurgii KGHM Metraco S.A. zgodny z podaną Specyfikacją techniczną wraz z kompletem dokumentacji.


1. Dostawa na koszt Wykonawcy (w tym koszty transportu i ubezpieczenia) i ryzyko Wykonawcy (incoterms 2010 DDP).

2. Specyfikacja techniczna:
2.1. Zestaw pipet elektronicznych, jednokanałowych zawiera 6 szt. pipet o podanych zakresach pojemności:
a) od min. 0,5 µl – do 10 µl (standardowo od 0,5 µl; dopuszcza się < 0,5 µl) - 1 szt.
b) od min. 5 µl – do max. 120 µl (standardowo 5 µl – 100 µl) - 1 szt.
c) od min. 10 µl – do 300 µl - 1 szt.
d) od min. 50 µl – do 1000 µl - 1 szt.
e) od min. 100 µl – do 5000 µl (standardowo od 100 µl; dopuszcza się >100 µl od 250 µl) - 1 szt.
f) od min. 500 µl – do 10 000 µl - 1 szt.
2.1.1.Cechy pipet:
- podstawowe funkcje: pipetowanie proste, odwrotne, rozcieńczanie, praca krokowa, inne,
- zachowanie ciągłości pracy - możliwość pipetowania podczas ładowania baterii za pomocą ładowarki,
- wyświetlacz – czytelny, proste menu,
- wbudowany wyrzutnik końcówek,
- prosta procedura kalibracji w laboratorium - wbudowany program.
2.2. Statyw ładujący na 6 szt. pipet elektronicznych, jednokanałowych o podanym w pkt. 2.1. zakresie pojemności - 1 szt.
2.2.1. Wymagania dot. statywu:
- ilość dostępnych miejsc ładujących – 6 (dopuszcza się statywy o mniejszej liczbie stanowisk ładujących, jeżeli ich krotność zapewni jednoczesne użytkowanie 6 pipet w konfiguracji 2 szt. statywów z 3 miejscami),
- zasilanie statywu – podłączenie do gniazda 230V.

-----------------------------------------------------
Miejsce dostawy:
Zakład Hydrometalurgii KGHM Metraco S.A.
ul. Żukowicka 1
67-200 Głogów
teren Huty Miedzi Głogów II, bud. P-26
------------------------------------------------------

Wymagana dokumentacja w języku polskim, w szczególności:
• gwarancja (na okres min. 24 m-cy),
• instrukcja obsługi,
• świadectwo wzorcowania zgodne z normą ISO/IEC 17025
• Deklaracja Zgodności Wspólnoty Europejskiej,
• inne wymagane odpowiednimi przepisami prawa w tym zakresie.


Termin realizacji zadania - 4 tygodni od otrzymania Zamówienia do realizacji

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się