Zakup części do kotła.

» Opis zapytania

Zamawiający:
Energetyka sp. z o.o.
z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 58, 59-301 Lubin, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 12900, REGON 390390792, NIP 692-10-10-700, Kapitał zakładowy: 469 907 900,00 zł.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

RUSZTOWINA 395 MS-65 CR 1,5% - 2000 szt.
PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY ST-443-016/4 WCO-80 - 40 kg
TRZYMACZ BOCZNY LEWY 2-T-,336X7 MS-67 - 20 szt.
TRZYMACZ BOCZNY PRAWY 2-T-0336X8 MS-66 - 20 szt.
TRZYMACZ ŚRODKOWY JW 3-T-0337X2 MS-68 - 20 szt.
TRZYMACZ ŚRODKOWY OW 3-T-0337X1 MS-69 - 20 szt.

Adres dostawy:
Elektrociepłownia EC1 na terenie Zakładów Górniczych Lubin, 59-301 Lubin, ul. M.Skłodowskiej 188 (w dn. rob. od pn.-pt. w godz.: 06:30-13:00).

Wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie: do 3 tygodni od daty zawarcia Umowy.

INNE:
1.Informacje dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w projekcie Umowy załączonym w niniejszym zapytaniu.
2.Wymagana jest akceptacja projektu Umowy.
3.Wymagane jest potwierdzenie
zapoznania się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.11.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się