Dostawa: Zestaw ŁK1M

» Opis zapytania

Prosimy o przedstawienie oferty cenowo terminowej na wykonanie z materiału własnego n/w asortymentu.
Ilości podane w zapytaniu wg szacunkowych ilości rocznych.
Zamówienia będą składane wg aktualnie występujących potrzeb.
W ofercie prosimy przedstawić cenę jednostkową netto.

1. WAŁEK 244.A.16.100.00 SPAWANY x 15 szt. (w skali roku)
2. ŁĄCZNIK 244.A.16.300.00 x 15 szt. (w skali roku)
3. ADAPTACJA 243.A.68.300.00 POKRYWY x 20 szt. (w skali roku)

Aktualne potrzeby:
* 2szt każdej pozycji - do 21.01.2019r
* 4szt każdej pozycji - do 18.02.2019r
* 3szt każdej pozycji - do 22.03.2019r

Dokumentacja rysunkowa w załączeniu.

Miejsce dostawy:
Magazyn 102 PRODUKCJA; 59-101 Polkowice, ul. Kopalniana 7.

Warunki płatności - potwierdzić w kryteriach ogólnych.

UWAGA:
Cena powinna zawierać zarówno transport na koszt dostawcy jak i zabezpieczenie antykorozyjne - załącznik.

Towar dostarczony zgodnie z instrukcją pakowania i opisywania dostaw - załącznik.

Realizacja zamówienia zakupu na podstawie Ogólnych Warunków Zakupu – załącznik.

Dokumentacja rysunkowa załączona do zapytania stanowi własność KGHM ZANAM S.A. i nie może być kopiowana, rozpowszechniana i udostępniana osobom trzecim bez pisemnej zgodny właściciela.
Części wykonywane na podstawie przekazanej dokumentacji rysunkowej mogą być dostarczane tylko i wyłącznie na potrzeby KGHM ZANAM S.A.
W przypadku naruszenia w/w obowiązuje kara umowna w wysokości 500 000 PLN za każdy stwierdzony przypadek - zgodnie z treścią Oświadczenia Wykonawczy (załącznik).

Kontakt w sprawie:
Radosław Łowiński – Starszy Specjalista ds. Zakupów
tel: 076/ 847-09-44; fax: 076/ 847-09-45;
e-mail: radoslaw.lowinski@kghmzanam.com

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.11.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne
  • Usługi budowlano-remontowe
  • Maszyny, urządzenia i części górnicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się