Dostawa, instalacja, uruchomienie zestawu analizy termicznej składającego się z różnicowego kalorymetru skaningowego (DSC) oraz termograwimetru (TGA) z sensorem DSC wraz z wyposażeniem oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzenia.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie oraz szkolenie z obsługi zestawu analizy termicznej składającego się z różnicowego kalorymetru skaningowego (DSC) oraz termograwimetru (TGA) z sensorem DSC wraz z wyposażeniem do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia na terenie Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie oraz jego instalacja, uruchomienie, przeprowadzenie testów i przeszkolenie użytkowników.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się