Dostawa chromatografu gazowego dwukanałowego z dozownikiem typu Split / Splitless oraz detektorem MS typu pojedynczy kwadrupol wraz z osprzętem dla potrzeb Zakładu Badań Antydopingowych Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego.

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia:
a) obejmuje sprzedaż, dostawę, rozładunek, wniesienie, ustawienie w Zakładzie Badań Antydopingowych w miejscu wskazanym przez pracownika Zamawiającego, montaż, instalację, uruchomienie, przetestowanie wszystkich funkcji, sprawdzenie poprawności funkcjonowania
i włączenie do eksploatacji fabrycznie nowego (rok produkcji nie starszy niż 2018) chromatografu gazowego dwukanałowego z dozownikiem typu Split / Splitless oraz detektorem MS typu pojedynczy kwadrupol wraz z osprzętem dla potrzeb Zakładu Badań Antydopingowych Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego spełniającym wymogi i standardy prawem przewidzianych dla tego typu urządzeń, według określonych parametrów technicznych i użytkowych oraz ilościowych określonych i opisanych w dokumentacji przetargowej wraz z instrukcjami obsługi w języku polskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do dokumentacji przetargowej – Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
b) obejmuje również zapewnienie dwudniowego przeszkolenie / instruktażu stanowiskowego personelu Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w terminie do dwóch miesięcy od instalacji, w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi dostarczanego Urządzenia wraz z wydaniem dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie takiego szkolenia dla nie więcej niż siedmiu (7) osób wskazanych przez Zamawiającego i uczestniczących w nim.
2. Dla wyspecyfikowanego Urządzenia podane parametry są wartościami minimalnymi, każde Urządzenie o parametrach lepszych od wyspecyfikowanych, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się