Dostawa spektrometru wraz z akcesoriami dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru wraz z akcesoriami dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.
2. Klasyfikacja wg kodu CPV:
38433000-9 spektrometry
3. Wykonawca zapewni udzielenie gwarancji na okres co najmniej 12 miesięcy.
4. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 oraz szczegółowym OPZ stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Aparatura powinna zostać bezpiecznie dostarczona oraz zainstalowana w pok. 109 w budynku F1 Politechniki Wrocławskiej.
5. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania oraz musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się