Remont systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” ul. Łomżyńska 54 w Bydgoszczy

» Opis zapytania

1.1. Demontaż istniejących central zainstalowanych w jadalni tj. Telsap – 2szt (CSP-20T3-03 / rok prod. 1994), Ignis 1000 – 1szt., oraz montaż w recepcji nowej centrali modułowej dostarczonej przez Wykonawcę. Centrala modułowa z możliwością rozbudowy o panele wynośne PS, możliwość podłączenia do monitoringu PSP, zasilanie awaryjne. Centrala musi mieć możliwość alarmowania 2 stopniowego z prostym ustawianiem czasów opóźnień dla obu stopni (podczas konfiguracji).
1.2. Montaż nowych czterech systemów oddymiania z wykorzystaniem obecnych 4 klap dymowych zainstalowanych w ramach okiennych na klatkach schodowych.
1.3. Wykonanie nowej instalacji dźwiękowej (optyczno – akustycznej) w całym budynku głównym ABCD.
1.4. Demontaż starych czujek (izotopowych – 261 szt, temperatury – 14szt, optycznych – 34szt) oraz montaż w ich miejsce 309szt nowych czujek multisensorowych DOT lub jonizacyjnych (uwaga: ilość obecnie zainstalowanych w budynku ABCD czujek może być niewystarczająca do obecnych norm i przepisów ppoż.).
1.5. Wykonanie nowej instalacji zamknięć drzwi ppoż zainstalowanych w budynku – 12 drzwi dwuskrzydłowych wraz z 18 trzymaczami elektromagnetycznymi + sterowanie drzwiami przy wejściu głównym – automatyczne otwieranie przy II stopniu zagrożenia.
1.6. Wymiana obecnej instalacji kablowej w części niezbędnej do skutecznego działania systemu adresowalnego pętlowego.
1.7. Utylizacja czujek izotopowych – 261 szt (wymagane zezwolenie PAA). Protokół utylizacji czujek izotopowych należy dołączyć do końcowego protokołu odbioru robót.
1.8. Koszty zwiększenia ewentualnych ilości ROP, czujek, pozostałych urządzeń składowych wchodzących w nowy system które muszą być ujęte celem dostosowania systemu do obecnych norm i przepisów ppoż.
1.9. Demontaż starych ROP oraz montaż nowych ROP – 19 szt w ich miejsce.
1.10. Dodatkowe naprawy instalacji (w tym elektrycznej) uszkodzonych podczas prac montażowych oraz przywrócenie powierzchni ścian i sufitów do stanu przed remontem.
1.11. Wykonanie projektu powykonawczego zatwierdzonego przez rzeczoznawcę ds. ppoż. wyznaczonego przez ZDPSiOW.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się