Zakup i dostawa mocznika granulowanego

» Opis zapytania

Zakup i dostawa mocznika granulowanego.
Ilość 30 000kg
Realizacja dostaw w okresie 23.11.2018- 31.12.2019 na osobne wywołanie po ok 1000- 2000 kg jednorazowo. .
Baza dostawy: CIP Krupski Młyn/ Bieruń .
Zgodnie Z Incoterms 2010 roku

Adres dostawy:
NITROERG SA
Krupski Młyn 42-693
ul. Krasickiego 11

NITROERG S.A
43-150 Bieruń
Plac Alfreda Nobla 1

Parametry jakościowe zgodne z załączoną specyfikacją.
Dostawy w godzinach 6.00-13.00
W przypadku nowego dostawcy konieczność dostarczenia bezpłatnej partii próbnej surowca w ilości około 50kg i pozytywny wynik przeprowadzonych badan /prób dopuszczeniowych.

"Do oferty należy dołączyć:
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ (w formie skanu załączonego do SWZ)" .

Dostawca zobowiązany jest do poinformowania o posiadanych systemach zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie Z Incoterms 2010 roku

Adres dostawy:
NITROERG SA
Krupski Młyn 42-693
ul. Krasickiego 11

NITROERG S.A
43-150 Bieruń
Plac Alfreda Nobla 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.11.2018 | 07:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się