Wykonanie instalacji smarowania młynów

» Opis zapytania

Wykonanie instalacji smarowania młynów, a w tym:
1. Przedstawienie koncepcji wykonania instalacji smarowania młynów, w tym dla czterech młynów kulowych (MK-1, MK-2, MK-3, MK-4) i jednego młyna prętowego (MP) wraz z szacunkowym kosztorysem realizacji.
2. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej/technicznej do wykonania „Przedm. zamówienia” wraz z doborem materiałów/elementów/urządzeń/automatyki itp.
3. Wykonanie robót przygotowawczych.
4. Demontaż istniejącej instalacji.
5. Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji smarowania młynów (MK-1, MK-2, MK-3, MK-4, MP).
6. Załatwienie wszelkich wymaganych formalności administracyjnych dotyczących wykonania „Przedm. zamówienia”, jeżeli będą wymagane.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.02.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi demontażu
  • Maszyny, urządzenia i części górnicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się