Zakup z transportem roztworu amoniaku dla Wydziałów produkcyjnych "Energetyka" sp. z o.o.

» Opis zapytania

ZAMAWIAJĄCY
"Energetyka" Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 58, 59-301 Lubin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000012900, REGON 390390792, NIP 692-10-10-700, Kapitał zakładowy: 469.907.900,00 zł.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Dostawa wraz z transportem - ROZTWÓR WODNY AMONIAKU 25%nr CAS 1336-21-6:
- autocysterna - 1.000.000 kg,
- ROZTWÓR WODNY AMONIAKU 25% kanistry - 240 kg.

INNE:
Warunki oraz informacje dotyczące sposobu realizacji przedmiotu Zamówienia znajdują się w załączonych:
- SIWZ,
- OWZ,
- projekcie umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się