Zakup z transportem środków chemicznych dla Wydziałów produkcyjnych "Energetyka" sp. z o.o.

» Opis zapytania

ZAMAWIAJĄCY
"Energetyka" Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 58, 59-301 Lubin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000012900, REGON 390390792, NIP 692-10-10-700, Kapitał zakładowy: 469.907.900,00 zł.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Zakres rzeczowy wykonania przedmiotu umowy obejmuje sprzedaż wraz z dostawą środków chemicznych:
a)podchloryn sodu – nr CAS 7681-52-9 – w ilości 74 090 kg, w tym:
- dostawa w paletopojemnikach typu DPPL o wadze 1000 kg – 60 000 kg,
- dostawa w opakowaniach zwrotnych (kanister) o wadze max 35 kg – 14 090 kg,
b)nadtlenek wodoru r-r 35% techniczny – nr CAS 7722-84-1 – w ilości 120 000 kg,
c)wodorotlenek sodu r-r 30% - nr CAS 1310-73-2 – w ilości 200 kg,
d)wodorotlenek sodu granulki - nr CAS 1310-73-2 – w ilości 1000 kg,
e)fosforan sodu (fosforan trójsodowy) techniczny – nr CAS 10101-89-0 – w ilości 8 000 kg.

INNE:
Warunki oraz informacje dotyczące sposobu realizacji przedmiotu Zamówienia znajdują się w załączonych:
- SIWZ,
- OWZ,
- projekcie umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się