System do filtrowania danych dozorowania

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu (obejmującego warstwę sprzętową oraz właściwe oprogramowanie) do filtrowania danych dozorowania z urządzeń i systemów ATM użytkowanych w PAŻP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku numer 1 do SIWZ. Istotne postanowienia umowy znajdują się w załączniku numer 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.11.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się