Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia w celu doskonalenia kształcenia praktycznego studentów kierunków technicznych w ramach projektu: Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na l. 2018-2022

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia w celu doskonalenia kształcenia praktycznego studentów kierunków technicznych w ramach projektu: Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na l. 2018-2022. Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Nr projektu: POWR.03.05.00-00-z043/17, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, w tym wzorze umowy. Sprzęt należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego do wskazanych pomieszczeń znajdujących się w Legnicy przy ulicy Sejmowej 5.
1. Zamówienie składa się z 4 części:
a) Cześć 1: Zakup drobnego wyposażenia pomiarowego,
b) Cześć 2: Zakup wyposażenia do testowania elementów,
c) Cześć 3: Zakup drobnego wyposażenia – meble,
d) Cześć 4: Zakup sprzętu komputerowego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty:
a) Dla części nr 1 w załączniku nr 6a do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy,
b) Dla części nr 2 w załączniku nr 6b do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy,
c) Dla części nr 3. w załączniku nr 6c do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy.
d) Dla części nr 4. w załączniku nr 6d do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się