DOSTAWA URZĄDZEŃ WARSZTATOWYCH

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń warsztatowych z podziałem na 7 części (zadania).
2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz pozostałej dokumentacji przetargowej która została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego www. 2 rblog.wp.mil.pl
3. Zamawiający przewiduje prawo opcji. Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast w dniu zawarcia umowy poinformuje Wykonawcę o wykorzystaniu dostaw opcjonalnych – w zakresie zadania nr 1, 4, 5, i 6.
4. Dostawca zapewni bezpłatną instalację oraz montaż zaoferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1, 2, 3 i 7 oraz przeprowadzi szkolenie pracowników w zakresie obsługi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.11.2018 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się