Dostawa kulochwytu 2- i 4-segmentowego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnych kulochwytów, dostosowanych do bezpiecznego zatrzymania wystrzelonych z 8,6 mm karabinu wyborowego Alex-338 lub luf balistycznych, pocisków naboju .338 Lapua Magnum o masie 16,4 g (253 gr) typu API (API526), o masie16,4 g (253 gr) typu AP (AP485)
i o masie 19,4 g (300 gr) typu AP (AP529) wg oznaczeń katalogu producenta NAMMO, 5. edycja z 2018 r.:
1) kulochwyt 4-segmentowy;
2) kulochwyt 2-segmentowy;
3) transport, instalacja i szkolenie;
4) dokumentacja techniczno-eksploatacyjna kulochwytów.
2. Wykaz opisu technicznego i ilościowego przedmiotu zamówienia zawierają: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” i „Wymagania konstrukcyjno-użytkowe” stanowiące odpowiednio, załączniki nr 3 i nr 3A do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.11.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się