„Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

» Opis zapytania

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach.
a) Materiały eksploatacyjne do prowadzenia zajęć na pracowniach
b) Materiały eksploatacyjne do przeprowadzenia egzaminów próbnych
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
3.2 Charakterystyka przedmiotu zamówienia oraz minimalne parametry techniczne określa załącznik nr 6 do SIWZ.
3.3 Gwarancja zaoferowana przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, staje się automatycz¬nie posta¬no¬wie¬niem umowy i nie może ulec zmianie oraz będzie liczona od daty podpisania protokołu z odbioru i uruchomienia przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

3.4 Wszelkie nazwy handlowe ewentualnie występujące w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informacje uściślającą, wiążącą dla wykonawcy. Dopuszcza się użycie do realizacji dostaw i oferowanych urządzeń zastosowanie produktów równoważnych co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią min. parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.11.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się