Dostawy i montaż klimatyzatorów

» Opis zapytania

1. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na dostawy i montaż klimatyzatorów.
2. Zamawiający planuje zrealizować w ramach zamówień publicznych udzielanych na podstawie umowy ramowej dostawy klimatyzatorów w planowanej ilości wskazanej w załączniku nr 2 do dokumentacji zamówienia, przy czym ilości te służą wyłącznie wyliczeniu ceny oferty, a zakupy klimatyzatorów będą dokonywane w ramach umów wykonawczych w rodzajach i ilościach wynikających z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do dokumentacji zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.11.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się