Zakup i dostawa artykułów biurowych, papieru toaletowego i ręczników papierowych dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów biurowych, papieru toaletowego i ręczników papierowych dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Zamówienie podzielone zostało na dwie części:
Część nr 1 – Zakup i dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Część nr 2 – Zakup i dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 1a – Wykaz asortymentowo-ilościowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.11.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się