Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej miasta Gorzów Wielkopolski w ramach realizacji projektu: Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., oraz udostępniania danych publicznych

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w ramach zadania „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej miasta Gorzów Wielkopolski”:
a. usługa przeprowadzenia wstępnej Analizy przed wdrożeniowej oraz usługa opracowania Planu wytwarzania Oprogramowania, szczegółowego opisy Architektury Systemu oraz Projektu Technicznego,
b. usługa wykonania pełnej inwentaryzacji istniejących zbiorów Danych przestrzennych gromadzonych przez Zamawiającego w UM Gorzów Wielkopolski,
c. usługa zaprojektowania Centralnej Bazy Danych (CBD),
d. usługa opracowania katalogu Metadanych,
e. usługa wdrożenia Oprogramowania w tym Oprogramowania Aplikacyjnego, Oprogramowania Bazodanowego (OB) oraz Oprogramowania Narzędziowego GIS (ON) wspomagającego zarządzanie zasobami Danych przestrzennych,
f. usługa zasilenia Centralnej Bazy Danych (CBD) replikami zbiorów Danych przestrzennych wraz z wdrożeniem mechanizmów utrzymujących aktualność tych replik,
g. usługa zaprojektowania oraz wdrożenia Internetowego Geoportalu (IG) świadczącego usługę katalogową, dostęp do map, danych i usług geoprzestrzennych, składający się z modułów tematycznych w wersji publicznej i niepublicznej,
h. usługa zaprojektowania oraz wdrożenia Aplikacji dedykowanej dla urządzeń mobilnych, pozwalającej na zarządzanie Internetowym Geoportalem (IG) oraz umożliwiającej dostęp do map oraz danych i usług geoprzestrzennych IG,
i. dostawa Oprogramowania Narzędziowego GIS (ON) oraz Oprogramowania Systemowego wraz z niezbędnymi licencjami dostępowymi wymaganymi do realizacji Projektu,
j. usługa wdrożenia Instancji testowej, szkoleniowej i produkcyjnej Systemu, usługę polegającą na przeprowadzeniu szkoleń dla Użytkowników Systemu w tym przeprowadzenie szkoleń dla Administratora oraz Użytkowników Końcowych z funkcjonalności Systemu,
k. świadczenie usług Gwarancyjnych i usług Asysty Technicznej,
l. opracowania Dokumentacji w tym dokumentacji szkoleniowej i użytkownika,
m. przeniesienie praw autorskich, licencji przysługujących Wykonawcy lub które Wykonawca zobowiązany jest nabyć w wyniku realizacji Przedmiotu Zamówienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.11.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się