Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemu CCTV wraz z wymianą okablowania w budynkach Kampusu: Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ, Centrum badań Przyrodniczych UJ oraz Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych UJ. (nr sprawy: 80.272.270.2018)

» Opis zapytania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr A do niniejszej SIWZ, który zawiera zestawienie ilościowe. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności demontaż urządzeń systemu CCTV oraz dostawę nowych z okablowaniem wraz z montażem i konfiguracją oraz świadczenie usług gwarancyjnych. Wykonawca winien także dostarczyć wszystkie niezbędne elementy do montażu urządzeń.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Sprzęt video

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się