Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń klimatyzacyjnych wraz z ich instalacją, montażem i uruchomieniem w obiektach Izby Administracji Skarbowej w Lublinie zlokalizowanych przy ul. Tomasza Zana 38 w Lublinie i przy ul. W. Grabskiego 4 w Puławach

» Opis zapytania

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń klimatyzacyjnych wraz z ich instalacją, montażem i uruchomieniem w obiektach Izby Administracji Skarbowej w Lublinie zlokalizowanych przy ul. W. Grabskiego 4 w Puławach i przy ul. Tomasza Zana 38 w Lublinie. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia w tym wymagania techniczne urządzeń klimatyzacyjnych (jednostek wewnętrznych i jednostek zewnętrznych, założenia dotyczące zaprojektowania i realizacji zadania, wytyczne świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz lokalizacja pomieszczeń (pokoi biurowych), w których mają być zainstalowane jednostki wewnętrzne określone są: w załączniku nr 2.1 do umowy – wytyczne dla realizacji zadania nr 1 oraz w załączniku nr 2.2 do umowy – wytyczne dla realizacji zadania nr 2

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.11.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się