Dostawy mas samopoziomujących i wykładzin.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mas samopoziomujących i wykładzin, zwanych dalej „asortymentem”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego szacunkowe ilości zawiera Załącznik Nr 3 dokumentacji zamówienia będący jednocześnie Formularzem Cenowym.
3. Zamawiający wymaga, aby dostarczany asortyment był nowy, zgodny co do opisu zawartego w Załączniku nr 3 dokumentacji zamówienia oraz wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem, umieszczony w oryginalnych opakowaniach gwarantujących zabezpieczenie jego elementów przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i przechowywania.
4. Zamawiający wymaga, aby dostarczany asortyment posiadał aktualne atesty PZH/ deklaracje zgodności/aprobaty techniczne karty charakterystyki – odpowiednio do rodzaju asortymentu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.11.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się