Dostawa wskaźników spożycia alkoholu oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych stężenia par alkoholu w wydychanym powietrzu dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz jednostek garnizonu łódzkiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wskaźników spożycia alkoholu oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych stężenia par alkoholu w wydychanym powietrzu dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz jednostek garnizonu łódzkiego.
2. Szczegółowe warunki wykonania zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Podane w treści SIWZ nazwy mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Zamawiający za towar równoważny będzie uznawał asortyment o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w pkt. 4 SIWZ, a w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedników wskazanych produktów, to na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek udowodnienia, że zaproponowany asortyment jest równoważny do określonego w SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się