dostawa artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego oraz projektora i ekranu projekcyjnego na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa dostawę artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego oraz projektora i ekranu projekcyjnego na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się