Remont systemu monitoringu Reaktora Maria w Narodowym Centrum Badań Jądrowych.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest remont systemu monitoringu Reaktora Maria w Narodowym Centrum Badań Jądrowych.
2. Zamówienie składa się z dwóch etapów:
Etap I:
a) Wykonanie koncepcji projektu systemu monitoringu do zatwierdzenia przez Zakład Eksploatacji Reaktora NCBJ.
b) Wykonanie kompletnego projektu technicznego systemu monitoringu zgodnie z zatwierdzoną koncepcją, oraz harmonogramu planowanych prac.

Etap II:
a) Dostarczenie wszelkich urządzeń, osprzętu instalacyjnego, osprzętu oraz oprogramowania konfiguracyjnego niezbędnych do wykonania remontu zgodnie z zatwierdzonym projektem.
b) Wykonanie kompletnej instalacji systemu monitoringu.
c) Wprowadzenie ewentualnych zmian, oraz/lub usunięcie ewentualnych niezgodności z założeniami lub projektem technicznym.
d) Przeprowadzenie testów potwierdzających działanie zgodne z założeniami oraz projektem technicznym.
e) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
f) Przeprowadzenie szkolenia z obsługi dostarczonego systemu monitoringu oraz opracowanie i dostarczenie instrukcji obsługi systemu monitoringu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się